วันที่ 24 มีนาคม 2565  นายก อบต.นาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล ร่วมมอบถุงยังชีพผู้กักตัว(โควิด) 
จำนวน 8 ครัวเรือน