ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ส.ถ.1/1

 

 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ผ.ถ.1/1