วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  นายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์  นายอำเภอเมืองนครพนม  พร้อมด้วย 
นายสัญติยากร  พรมวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม ได้ออกมาตรวจเยี่ยมการสูบส่งน้ำระยะไกล
จากหนองท่มไปหนองคำปอ บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


       

       

  

โดยมีนายสุบรรณ์  โพคาพานิชย์  นายกอบต.นาทราย พร้อมด้วย นางจรรยารักษ์  ประภาแก้ว
ปลัด อบต.นาทราย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาทราย ให้การต้อนรับ

ซึ่งการสูบน้ำในครั้งนี้ ได้บูรณาการการดำเนินการจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ร่วมกัย อบต.นาทราย และกองทุนประปาหมู่บ้าน บ้านนามูลฮิ้น