__4.jpg
__4.jpg
__1.jpg
__1.jpg
__8.jpg
__8.jpg
174007.jpg
174007.jpg
174004.jpg
174004.jpg
174006.jpg
174006.jpg
103147.jpg
103147.jpg
21863__83.jpg
21863__83.jpg
__26.jpg
__26.jpg
29682.jpg
29682.jpg
29711.jpg
29711.jpg
5835.jpg
5835.jpg
29692.jpg
29692.jpg
85420.jpg
85420.jpg
85423.jpg
85423.jpg
85427.jpg
85427.jpg
85440.jpg
85440.jpg
85445.jpg
85445.jpg
49250.jpg
49250.jpg
49251.jpg
49251.jpg
64318.jpg
64318.jpg
IMG_2066.JPG
IMG_2066.JPG
IMG_2076.JPG
IMG_2076.JPG
IMG_2146.JPG
IMG_2146.JPG
80204.jpg
80204.jpg
20220311_090308.jpg
20220311_090308.jpg
20220311_090358.jpg
20220311_090358.jpg
20220311_095201.jpg
20220311_095201.jpg
20220311_085713.jpg
20220311_085713.jpg
20220311_113010.jpg
20220311_113010.jpg
20220311_085921.jpg
20220311_085921.jpg
20220311_090303.jpg
20220311_090303.jpg
20220311_090313.jpg
20220311_090313.jpg
20220311_090417.jpg
20220311_090417.jpg
20220311_090427.jpg
20220311_090427.jpg
20220311_091014.jpg
20220311_091014.jpg
20220311_091527.jpg
20220311_091527.jpg
20220311_091801.jpg
20220311_091801.jpg
20220311_091824.jpg
20220311_091824.jpg
20220311_092556.jpg
20220311_092556.jpg
20220311_095124.jpg
20220311_095124.jpg
20220311_112904.jpg
20220311_112904.jpg
7.jpg
7.jpg
1.jpg
1.jpg

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่
"อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" จำนวน ๒ คน ค่าตอบแทน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
ผู้ที่สนใจติดต่อยื่นสมัครที่่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
ระหว่างวันที่ ๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

พบที่พิมพ์ผิด? กรุณาเลือกแล้วกด Ctrl+Enter.