รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านยายดวงพร  ธุรสุข รายละเอียด>>
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังโรงเรียนบ้านนาทราย-ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2019  รายละเอียด>>
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนามูลฮิ้น-อ่างคำ)  รายละเอียด>>
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสว่าง  แก้วพิลา ถึง สนามบิน หมู่ที่ 4 บ้านนาคำกลาง  รายละเอียด>>