__4.jpg
__4.jpg
__1.jpg
__1.jpg
__8.jpg
__8.jpg
174007.jpg
174007.jpg
174004.jpg
174004.jpg
174006.jpg
174006.jpg
103147.jpg
103147.jpg
21863__83.jpg
21863__83.jpg
__26.jpg
__26.jpg
29682.jpg
29682.jpg
29711.jpg
29711.jpg
5835.jpg
5835.jpg
29692.jpg
29692.jpg
85420.jpg
85420.jpg
85423.jpg
85423.jpg
85427.jpg
85427.jpg
85440.jpg
85440.jpg
85445.jpg
85445.jpg
49250.jpg
49250.jpg
49251.jpg
49251.jpg
64318.jpg
64318.jpg
IMG_2066.JPG
IMG_2066.JPG
IMG_2076.JPG
IMG_2076.JPG
IMG_2146.JPG
IMG_2146.JPG
80204.jpg
80204.jpg
20220311_090308.jpg
20220311_090308.jpg
20220311_090358.jpg
20220311_090358.jpg
20220311_095201.jpg
20220311_095201.jpg
20220311_085713.jpg
20220311_085713.jpg
20220311_113010.jpg
20220311_113010.jpg
20220311_085921.jpg
20220311_085921.jpg
20220311_090303.jpg
20220311_090303.jpg
20220311_090313.jpg
20220311_090313.jpg
20220311_090417.jpg
20220311_090417.jpg
20220311_090427.jpg
20220311_090427.jpg
20220311_091014.jpg
20220311_091014.jpg
20220311_091527.jpg
20220311_091527.jpg
20220311_091801.jpg
20220311_091801.jpg
20220311_091824.jpg
20220311_091824.jpg
20220311_092556.jpg
20220311_092556.jpg
20220311_095124.jpg
20220311_095124.jpg
20220311_112904.jpg
20220311_112904.jpg
7.jpg
7.jpg
1.jpg
1.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง โดยมีนายสุบรรณ์ โพคาพานิชย์ นายก อบต.นาทราย คณะผู้บริหาร นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต.นาทรายพร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาทราย นำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จำนวน 50 คน ไปชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ อ.เมือง จังหวัดนครพนม พิพิธภัณฑ์หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงค์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนมและนมัสการพระธาตุนคร (วัดมหาธาตุ) อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง